250/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bränsleavgiftslagen av den 30 december 2003 (1280/2003) 20 § 3 mom., 23 § 1 mom. och 26 § som följer:

20 §
Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Den avgiftsskyldige eller Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att hos Fordonsförvaltningscentralen ansöka om rättelse i centralens beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

23 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Rätt att anföra besvär har den skattskyldige eller någon annan som saken gäller samt för statens räkning Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.


26 §
Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs och delges beslut genom att enheten ges tillfälle att ta del av besluten och de handlingar som ligger till grund för dessa.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.