220/2008

Givet i Helsingfors den 7 april 2008

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EG) nr 243/2008 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot de olagliga myndigheterna på ön Anjouan i Unionen Komorerna

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning bestäms i 46 kap. 1―3 § i strafflagen: rådets förordning (EG) nr 243/2008 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot de olagliga myndigheterna på ön Anjouan i Unionen Komorerna; EUT L 75, 18.3.2008, s. 53. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Helsingfors den 7 april 2008

Utrikesminister
Alexander Stubb

Tf. lagstiftningssekreterare
Virpi Laukkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.