202/2008

Given i Helsingfors den 11 april 2008

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) en ny 48 a § som följer:

48 a §
Temporär skattefrihet för fastigheter som överlåts till kommuner

Vinst som erhållits från överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om en fysisk person eller ett dödsbo överlåter fast egendom till en kommun den 1 februari 2008 eller därefter, senast den 31 mars 2009.


Denna lag träder i kraft den 16 april 2008 och gäller till och med den 31 mars 2009.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2008.

RP 8/2008
FiUB 4/2008
RSv 23/2008

Helsingfors den 11 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.