200/2008

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 2008

Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § i lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995 sådan den lyder i lagen 1101/2006 med hänvisning till 1 § 1 mom. 5 punkten i Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (10.1.2007/43) som utfärdats den 10 januari 2007 bestämt att Koncernskattecentralen är behörigt skatteverk vid beskattningen av skattskyldiga Empower Group Oy, Reka Oy och Rentto Oy från och med 1.1.2008 och vid beskattningen av skattskyldigt John Nurminen Oy från och med 1.3.2008.

Helsingfors den 25 mars 2008

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.