199/2008

Given i Helsingfors den 3 april 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 5 april 2007 om överföring av gårdsstödsrättigheter (367/2007).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2008.

Helsingfors den 3 april 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.