173/2008

Given i Helsingfors den 27 mars 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas till förordningen av den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Tjänsten som generaldirektör för statskontoret besätts för viss tid, dock för högst sju år i sänder.Denna förordning träder i kraft den 2 april 2008.

Helsingfors den 27 mars 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.