138/2008

Given i Helsingfors den 4 mars 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 27 april 2007 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare (509/2007) punkterna 2, 5, 5.4, 5.5, 8.3.2 och 11 i bilaga 1 och bilaga 2 som följer:Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2008 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2008.

Helsingfors den 4 mars 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagorna 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.