137/2008

Given i Helsingfors den 28 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 1 § i statsrådets förordning av den 27 september 2001 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (823/2001), som följer:

1 §
Jaktvårdsavgift

Jaktvårdsavgift enligt 1 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är 28 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Heidi Eino

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.