122/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

Avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, som slöts i Bryssel den 6 december 2002 och som har godkänts av riksdagen den 8 mars 2006 och av republikens president den 19 maj 2006, och för vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 23 juni 2006, träder i kraft den 1 mars 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 19 maj 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (381/2006), som även Ålands lagting antagit, träder i kraft den 1 mars 2008.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 39/2008)

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.