121/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

De ändringar i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) som Internationella sjöfartsorganisationens havsmiljöskyddskommitté IMO genom sin resolution MEPC. 154(55) godkänt i London den 13 oktober 2006, vilka republikens president godkänt den 17 augusti 2007, träder i kraft den 1 mars 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.