120/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Åbo den 17 augusti 2007 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information, som godkänts av riksdagen den 17 december 2007 och som godkänts av republikens president den 18 januari 2008 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 23 januari 2008, träder i kraft den 1 mars 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 18 januari 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information (35/2008) träder i kraft den 1 mars 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 34/2008)

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.