116/2008

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 2008

Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § i lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995 sådan den lyder i lagen 1101/2006 med hänvisning till 1 § 1 mom. 5 punkten i Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (10.1.2007/43) som utfärdats den 10 januari 2007 bestämt att Koncernskattecentralen är behörigt skatteverk vid beskattningen av skattskyldiga som nämns i bilagan till detta beslut från och med 1.1.2008.

Helsingfors den 18 februari 2008

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.