114/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 14 juni 2007 om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet (680/2007) rubriken för 3 § och 3 § 1–3 mom. och bilagan som följer:

3 §
Televisionsnät

Det frekvensområde som skall användas för televisionsverksamhet är 470―790 MHz.

Fyra kanalknippen används gemensamt i den riksomfattande och regionala televisionsverksamhet som är beroende av koncession. Därutöver har Rundradion Ab till sitt förfogande ett kanalknippe för skötseln av allmännyttig verksamhet. Ett kanalknippe finns tillgängligt för regional televisionsverksamhet i Vasaregionen.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande och regionala televisionsnät för koncessionsberoende televisionsverksamhet eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i bilagan till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 februari 2008

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Sanna Helopuro

Bilaga

FREKVENSPLAN

1 Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Ort 1)
1)Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan Kanalknippe ERP
A B C D E Vasa (kW)
Anjalankoski 22 27 53 56 50
Esbo 32 44 46 53 50
Esbo Kalajärvivägen 35 7
Esbo Mankans 35 4
Esbo Bastvik 35 5
Esbo Gröndal 35 5
Euraåminne 38 45 52 55 50
Fiskars 32 44 46 58 10
Haapavesi 34 42 53 57 50
Helsingfors Gardesstaden 35 4
Helsingfors Västra Böle 35 4
Helsingfors Åggelby 35 4
Helsingfors Kasåker 35 4
Helsingfors Sörnäs 35 3
Helsingfors Nordsjö 35 5
Hyvinge Sahamäki 35 6
Idensalmi 26 38 48 30
Enare 48 25 32 50
Joutseno 47 35 57 32 50
Jyväskylä 30 60 55 41 50
Kangasala 42 10
Karigasniemi 50 49 38 30
Kervo centrum 35 4
Kerimäki 30 37 33 58 50
Kiihtelysvaara 26 59 43 30
Kiminge 24 30
Kyrkslätt Åbovägen 35 3
Kyrkslätt Gamla Kustvägen 35 5
Kronoby 27 22 41 44 50
Kronoby Snåre 35 2
Kuopio 24 31 39 52 50
Kuttanen 53 58 27 30
Lahtis 33 47 57 51 50
Lappo 38 37 55 48 50
Lempäälä 42 13
Lieksa Koli 25 40 47 51 60
Limingo 24 10
Lojo Harsildavägen 35 10
Lojo Nummela 35 6
S:t Michel 29 43 59 38 50
Mäntsälä Arola 35 10
Mäntsälä Hirvihaara 35 9
Nokia 42 10
Nurmijärvi Kuusimäki 35 7
Nurmijärvi Rajamäki 35 7
Uleåborg 41 51 54 37 50
Uleåborg Nokela 24 13
Pello 30 36 7
Pernå 23 50 60 39 10
Pihtipudas 50 45 58 80
Posio 31 39 57 50
Pyhätunturi 60 41 29 50
Bötombergen 28 41 54 35 50
Rovaniemi 43 46 38 53 50
Ruka 33 48 59 50
Salo 29 3
Sibbo Storträskvägen 35 10
Taivalkoski 32 38 50 50
Tammela 22 27 50 43 50
Tammerfors 34 23 58 59 60
Tammerfors Pyynikki 42 10
Tervola 40 42 44 50
Toijala 42 13
Åbo 51 49 29 60 50
Åbo Oxbacka 24 15
Åbo Svalberga 24 16
Tusby Rykmentintie 35 3
Utsjoki 44 51 43 30
Vasa 38 37 55 57 10
Vasa Museigatan 31 3,5
Vanda Håkansböle 35 3
Vanda Matar 35 4
Vanda Myrbacka 35 4
Vanda Ripuby 35 7
Vichtis Kehätie 35 10
Vichtis Palajärventie 35 3
Vuokatti 30 52 56 59 80
Vuotso 31 50 56 30
Ylläs 30 36 59 50
Etseri 52 44 56 50

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.