113/2008

Given i Helsingfors den 21 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 3 § 3 mom. som följer:

3 §
Skyldighet att låta utföra periodisk besiktning

3. En registreringsbesiktning, som innefattat granskning av skicket på de delar som ska granskas vid den periodiska besiktningen enligt 21 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) eller vid vilken det har konstaterats att en motsvarande granskning har utförts i en EES-stat högst sex månader före utgången av den besiktningstid för periodisk besiktning som avses i 4 § 1 mom. eller högst sex månader efter utgången av nämnda besiktningstid, berättigar till att använda fordonet i trafik till utgången av den besiktningstid för periodisk besiktning som följer på granskningen av fordonets skick.


Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2008.

Helsingfors den 21 februari 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.