103/2008

Given i Helsingfors den 15 februari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets installationsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den ändring som den 22 januari 2008 i Lima gjordes i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets installationsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas, som republikens president har godkänt den 21 december 2007, träder i kraft den 22 februari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2008.

(Ändringen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 15 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.