93/2008

Given i Helsingfors den 14 februari 2008

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 23 b § i tullagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 18 november 2005 om ändring av 23 b § i tullagen (905/2005):

1 §

Lagen av den 18 november 2005 om ändring av 23 b § i tullagen (905/2005) träder i kraft den 14 april 2008.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2008.

Helsingfors den 14 februari 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Hanna Vuojela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.