52/2008

Given i Helsingfors den 23 januari 2008

Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i förordningen om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till 15 § i inrikesministeriets förordning av den 14 juni 2007 om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort (687/2007) ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4―5 mom., som följer:

15 §
Rätt att använda uniform, gradbeteckningar och andra emblem

Försvarsmaktens tjänstemän, som sköter försvarsmaktens brandsyn som avses i räddningslagen (468/2003) 35 § 3 mom. kan använda beklädnadsartiklar enligt denna förordning såsom uniform för försvarsmaktens räddningspersonal. På räddningspersonalens uniform kan användas gradbeteckningar som avses i 8 § 1 mom., med undantag för beteckningar som avses i punkterna 5―8. Försvarsmaktens räddningspersonal kan dessutom på sin uniform använda andra emblem som avses i 9 § 1 mom. punkt 2 och punkterna 10―19. Om räddningspersonalen använder beklädnadsartiklar enligt denna förordning såsom uniform för räddningspersonalen vid försvarsmakten, ska det framtill på höger sida av skjortor, jackor och rockar finnas en platta med texten "PUOLUSTUSVOIMAT" i gult på svart botten. Huvudstaben kommer överens med inrikesministeriet om de gradbeteckningar som används på räddningspersonalens uniform som överensstämmer med denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Helsingfors den 23 januari 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.