51/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Undervisningsministeriets förordning om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

I enligt med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 § i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), sådan denna paragraf lyder i lag 1389/2001:

1 §

För bestämning av priserna per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet indelas utrymmena i dyrhetsklasser som följer:

Utrymme Dyrhetsklass Kompletterande beskrivning
1) Biblioteksutrymmen
a) allmänt bibliotek 150
b) bibliotek i en läroanstalt 110
2) Förvaltningsutrymmen 110 arbets- och konferensrum inklusive förråd
3) Undervisningsrum
a) klassrum 120 teoriklassrum och grupprum
b) ämnesundervisningsrum 130 undervisningsrum för teckning, naturvetenskaper, textilslöjd, musik och datateknik, språkstudio samt kombinerat undervisningsrum för huslig ekonomi och textilslöjd inom specialundervisningen, alla inklusive stödutrymmen och förråd
c) undervisningsrum för huslig ekonomi 140 inklusive stödutrymmen och förråd
d) undervisningsrum för
teknisk slöjd 150 inklusive stödutrymmen och förråd
e) föreläsningssal och auditorium 160
f) gymnastiksal och scen 110
4) Förrådsutrymmen
a) kallt förråd 40
b) förråd 1 80 förråd för gymnastik och i samband med en scen, oinredda förråd samt garage för biblioteksbuss
c) förråd 2 110 läromedelsförråd, bokförråd och övriga inredda förråd
5) Personalutrymmen
a) förvaringsställen, personalrum 100 utrymmen för ytterkläder, klädskåp och förvaringsboxar, programenliga entréhallar och vilorum
b) hälsovårdsutrymmen 120 även rörelseterapi
c) omklädnings- och tvättrum 140 även WC- och bastuutrymmen i anslutning till dem
d) separat WC-utrymme 190 även våttamburer, skötrum och WC samt terapibassäng
6) Elevutrymmen 110 elevkårens rum samt läs- och klubbrum
7) Måltidsrum
a) matsal 110
b) kök 140 i samband med kafé eller pausrum, omfattar utrustning
c) storkök 280 inklusive hjälputrymmen och förråd, omfattar köksutrustning
8) Bostäder och internat
a) bostäder 80
b) internatrum 90 också samlingsrum med kokvrå
9) Utrymmen för underhållsarbete
a) utrymmen för fastighetsskötsel 80
b) städutrymmen 140 inkluderar städcentralens fasta anläggningar
c) klädvårdsrum 140 inkluderar tvättstugeutrustning

Dyrhetsklassen beträffande undervisningsrum och internatrum för rörelsehindrade inom specialundervisningen kan höjas med 10 enheter.

2 §

Priset per enhet för ett utrymme som hör till dyrhetsklass 100 är 1 657 euro per nyttokvadratmeter. Priset per enhet för utrymmen som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att priset per enhet för ett utrymme i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för utrymmet i fråga och produkten divideras med 100.

3 §

På grund av genomsnittligt högre byggnadskostnader höjs priserna per enhet för utrymmen i följande regioner:

Höjning i procent Kommuner
10 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby, Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki
5 Hyvinge, Tavastehus, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Borgå, Riihimäki, Vichtis, Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, Korpo, Gustavs, Nagu, Velkua, Karlö, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski och Sodankylä.
4 §

De priser per enhet som uträknats enligt 2 och 3 § höjs på basis av att utrymmena utrustas som följer:

a) grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 138 €

b) allmänna bibliotek 179 €

De förhöjda priser per enhet som avses i 1 mom. tillämpas inte på bostäder, internat eller garage för biblioteksbussar.

De förhöjda priser per enhet som beror på utrustning inkluderar inte de extra kostnader som föranleds av att specialutrustning anskaffas för gravt handikappade elever vid specialundervisning.

5 §

Statsbidragsmyndigheten fastställer för varje projekt den kalkylerade statsandelsgrunden för andra utrymmen än de som nämns i 1 § samt vid köp av verksamhetslokaler för andra än nya och motsvarande lokaler. Statsbidragsmyndigheten fastställer också för varje projekt den kalkylerade statsandelsgrunden vid utrustning av andra utrymmen än de som avses i 4 § 1 mom.

6 §

De priser per enhet som avses i 2 och 4 § motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 111,8 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 2007 (2005=100).

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Förordningen tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 2008. Om ett projekt har inletts före 2008 tillämpas dock tidigare bestämmelser på projektet.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 4 februari 1999 om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (161/1999) jämte ändringar.

Helsingfors den 17 januari 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.