48/2008

Given i Helsingfors den 24 januari 2008

Statsrådets förordning om statens intressebolag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 21 december 2007 om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007):

1 §
Statens intressebolag

Statens intressebolag som avses i 2 § 4 mom. i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) är Arek Oy, Elisa Abp, FCG Finnish Consulting Group Oy och OMX AB (publ), fastän statens andel av röstetalet i dessa bolag är under tio procent.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 januari 2008

Minister
Jyri Häkämies

Konsultativ tjänsteman
Ilpo Nuutinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.