47/2008

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

De i Esbjerg den 22 augusti 2003 genom mötesparternas resolution 4 gjorda ändringarna i avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön (FördrS 103/1999), vilka godkänts av republikens president den 26 oktober 2007, och i fråga om vilka godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 5 november 2007, gäller från den 3 februari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 14/2008)

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.