46/2008

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Tallinn den 5 juni 2007 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information, som godkänts av riksdagen den 27 november 2007 och som godkänts av republikens president den 21 december 2007 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 januari 2008, träder i kraft den 1 mars 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 21 december 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information (1310/ 2007) träder i kraft den 1 mars 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 13/2008)

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.