45/2008

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 23 mars 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet (293/2007).

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 143/2007
FvUB 11/2007
RSv 104/2007

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.