44/2008

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och om tillämpning av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 23 juli 2007 och i Washington den 26 juli 2007 ingångna avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) gäller som lag sådana de är bindande för Finland såsom medlemsstat i Europeiska unionen.

2 §

Lufttrafikföretag som bedriver internationell passagerartrafik till eller från Amerikas förenta stater ska behandla och överföra passageraruppgifter (PNR) i sina bokningssystem i enlighet med bestämmelserna i det avtal som nämns i 1 §.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att lagen ska tillämpas innan avtalet träder i kraft internationellt från den dag det undertecknats.

RP 143/2007
FvUB 11/2007
RSv 104/2007

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.