42/2008

Given i Helsingfors den 23 januari 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utnyttjandet av Finlands torskkvot och särskilda tillstånd för torskfiske år 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Utnyttjandet av torskkvoten i ICES delområden 22―24

Av Finlands torskkvot för år 2008 för ICES delområden 22―24 får fiskefartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland fiska så att:

1) torskfångsten för de fiskefartyg vars mätbrevlängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 150 ton; och

2) torskfångsten för de fiskefartyg vars mätbrevlängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 15 ton.

2 §
Utnyttjandet av torskkvoten i ICES delområden 25―32

Av Finlands torskkvot för år 2008 för ICES delområden 25―32 får fiskefartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland fiska så att:

1) torskfångsten för de fiskefartyg vars mätbrevlängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 481 ton; och

2) torskfångsten för de fiskefartyg vars mätbrevlängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 200 ton.

3 §
Särskilt tillstånd för torskfiske i Östersjön

För fartyg som avses i 1 § är torskfiske i Östersjön tillåtet endast med ett särskilt tillstånd som avses i artikel 10 till rådets förordning (EG) nr 1098/2007 och som har beviljats av den arbetskrafts- och näringscentral som har registrerat fiskefartyget. Ansökan om ett nytt särskilt tillstånd för 2008 skall göras senast den 15 februari 2008.

Specialtillstånd kan sökas efter den första momentet nämnda tidpunkten ifall den i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 artikel 10 punkt 2 angivna maximikapaciteten uttryckt i kilowatt inte uppnåtts vid det i första momentet angivna ansökningsförfarandet.

Det särskilda tillståndet kan beviljas högst för ett kalenderår i sänder.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2008.

Helsingfors den 23 januari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.