41/2008

Given i Helsingfors den 15 januari 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för växtsortsnämndens prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 och 40 § i lagen av den 18 augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/1992):

1 §
Avgifter för växtsortsnämndens prestationer

För växtsortsnämndens prestationer Livsmedelssäkerhetsverket tas ut avgifter enligt följande:

Växtförädlarrättens
– registreringsavgift 400 euro
– årsavgift 300 euro
– avgift för ny behandling 120 euro
Avgift för införande av anteckningar i registret 45 euro
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008 och gäller till och med den 31 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 21 oktober 1992 om avgifter för växtsortsnämndens prestationer (943/1992).

Helsingfors den 15 januari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Onerva Keränen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.