40/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om säte mellan Republiken Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 28 juni 2007 ingångna överenskommelsen om säte mellan Republiken Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten, som godkänts av riksdagen den 7 december 2007 och godkänts av statsrådet den 20 december 2007 samt vars godkännande har meddelats den 27 december 2007 respektive den 7 januari 2008, träder i kraft den 6 februari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 21 december 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (1304/2007) träder i kraft den 6 februari 2008.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2008)

Helsingfors den 17 januari 2008

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paavo Väyrynen

Lagstiftningsråd
Päivi Kaukoranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.