31/2008

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nationellt stöd för potatisproduktion 2007 (33/2007) 5 § som följer:

5 §
Stödets storlek

Stöd för potatisproduktion beviljas till ett belopp av högst 277 euro per hektar.

För en odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingskontrakt om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 6 § beviljas stöd till ett belopp som är 118 euro högre per hektar.

Dessutom beviljas på ett produktionsområde som avses i 1 § lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (574/2002) för den produktion som avses i 2 § 2―6 punkterna kompletterande stöd till ett belopp som är högst 60 euro per hektar eller, om odlaren har ett odlingskontrakt enligt 6 § om marknadsföring av potatisproduktionen för en odlingsareal, ett belopp som är högst 86 euro per hektar.


Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 januari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.