27/2008

Given i Helsingfors den 18 januari 2008

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna och den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna samt i den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 1 augusti 1993 om ikraftträdande av avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna och den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa (671/1993).

2 §

Denna förordning och lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna samt i den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter av den 6 februari 2004 (96/2004) träder i kraft den 23 januari 2008.

Helsingfors den 18 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.