25/2008

Given i Helsingfors den 18 januari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 24 november 2006 mellan Republiken Finland och Georgien ingångna överenskommelsen om främjande och skydd av investeringar, som godkänts av riksdagen den 2 oktober 2007 och godkänts av republikens president den 26 oktober 2007 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 30 november 2007, är i kraft från den 30 december 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 26 oktober 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar (951/2007) träder i kraft den 23 januari 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 5/2008)

Helsingfors den 18 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.