23/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Social- och hälsovårdministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras temporärt i social- och hälsovårdministeriets förordning av den 19 december 2007 om anslag som statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården (1472/2007) 2 § 4 mom. samt 3 § 1 mom. som följer:

2 §
Fördelningen av anslaget mellan universiteten

Om uppgifterna i de redogörelser som avses i 2 och 3 mom. ändras, ska universiteten omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

3 §
Fördelningen av anslaget till Arbetshälsoinstitutet

Av det anslag som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering kan det enligt paragrafens 4 mom. använda 1 314 000 euro för kostnader för sådan utbildning av specialister inom företagshälsovården som Arbetshälsoinstitutet själv tillhandahållit, om kostnaderna föranleds av

1) lönekostnader och andra kostnader för två tjänster som specialläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) lönekostnader och andra kostnader för elva specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården, samt

3) utarbetandet och underhållet av system som hänför sig till uppföljningen och utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt samordningen och förvaltningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.


Denna förordning träder i kraft den 22 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2008.

Helsingfors den 11 januari 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Medicinalråd
Matti E. Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.