19/2008

Given i Helsingfors den 10 januari 2008

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av perfluoroktansulfonat

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992:

1 §

Utsläppande på marknaden och användning av perfluoroktansulfonater och beredningar, halvfabrikat och produkter innehållande dem förbjuds eller begränsas enligt bilagan.

Denna förordning tillämpas inte på forsknings- och utvecklingsarbete eller analyser.

2 §

Bestämmelser om tillsynen över att denna förordning följs finns i kemikalielagen (744/1989).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2008 och gäller till och med den 31 maj 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/122/EG, EUT nr L 372, 27.12.2006, s. 32-33

Helsingfors den 10 januari 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.