18/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 31 maj 2006 ingångna protokollet mellan Finland och Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, som godkänts av riksdagen den 3 oktober 2006 och godkänts av republikens president den 13 oktober 2006 och vars ratifikationsdokument har utväxlats den 28 december 2007, är i kraft från och med den 28 december 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 13 oktober 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (893/2006), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 21 januari 2008.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 3/2008)

Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.