14/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 16 december 1988 uppgjorda konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning som republikens president godkänt den 16 augusti 1991 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Republiken Frankrikes regering den 27 augusti 1991, gäller från och med den 9 juli 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i konventionen gäller som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 1/2008)
(Bilagorna 2―4 till konventionen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.