13/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Lag om upphävande av 12 § 1 mom. 3 punkten i lagen om utlämning för brott

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 § 1 mom. 3 punkten i lagen av den 7 juli 1970 om utlämning för brott (456/1970), sådan punkten lyder i lag 1287/2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2008.

RP 86/2005
LaUB 10/2007
RSv 126/2007

Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.