12/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Bryssel den 16 december 2004 ingångna överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

När Finland fattar beslut om att lämna rättslig hjälp ska Finland ställa som villkor för utlämnandet av sådana uppgifter enligt personuppgiftslagen (523/1999) som erhållits vid verkställigheten av en framställning om rättslig hjälp att den ansökande staten använder uppgifterna endast för de ändamål som anges i artikel 6.1 i bilagan till överenskommelsen. Som villkor ska dessutom ställas att den ansökande staten vidtar behöriga åtgärder enligt sitt rättssystem för att skydda personuppgifterna.

3 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 86/2005
LaUB 10/2007
RSv 126/2007

Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.