10/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till den överenskommelse mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott som undertecknats den 11 juni 1976

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 16 december 2004 undertecknade protokollet till den mellan Finland och Amerikas förenta stater den 11 juni 1976 undertecknade överenskommelsen om utlämning för brott gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Justitieministeriet beslutar om tillfällig utlämning enligt artikel 6 i bilagan till protokollet under de förutsättningar som anges i lagen om utlämning för brott (456/1970). Den tid den utlämnade har varit berövad friheten på grund av utlämning ska avräknas från det frihetsstraff som den utlämnade ska avtjäna i Finland, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 6 kap. 13 § i strafflagen (39/1889).

3 §

Om Finland tar emot en framställning från en eller flera stater som inte är parter i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (FördrS 56/2002) och en begäran från Internationella brottmålsdomstolen om att utlämna samma person, ger Finlands Internationella brottmålsdomstolens begäran förtur enligt artikel 90.4 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

4 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 86/2005
LaUB 10/2007
RSv 126/2007

Helsingfors den 11 januari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.