8/2008

Given i Helsingfors den 11 januari 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

För arbets- och näringsministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tas avgifter ut enligt denna förordning.

2 §

Prestationer för vilka fasta avgifter tas ut är

1) kontaktmyndighetens utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning

a) grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 6 700 euro

b) tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i programmet har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 1 700 euro

c) utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 3 400 euro

2) kontaktmyndighetens utlåtande om en konsekvensbeskrivning

a) grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 8 400 euro

b) tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i konsekvensbeskrivningen har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 2 500 euro

c) utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 5 000 euro

För utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning som gäller flera kärnanläggningar tas en avgift ut enligt 1 mom., om kärnanläggningarna funktionellt eller till följd av sitt läge utgör en enhetlig helhet.

3 §

För ett annullerat förfarande som gäller ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning tas för behandlingen av programmet eller beskrivningen ut hälften av den avgift som avses i 2 §, om arbets- och näringsministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

Utöver de avgifter som avses i 2 och 3 § tar arbets- och näringsministeriet av den som är ansvarig för projektet ut de kostnader som ministeriet har erlagt för tjänster som har köpts i anslutning till informerandet och hörandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt kostnader för översättningar som behövs för bedömning av sådana konsekvenser som överskrider statsgränserna.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008 och gäller till och med den 30 juni 2008.

Denna förordning tillämpas på program för miljökonsekvensbedömning och konsekvensbeskrivningar som har tillställts arbetsnäringsministeriet för utlåtande efter förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 11 januari 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Ekonomichef
Taina Vähimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.