3/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2007

Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §

De yrkesexamina och specialyrkesexamina som avses i 13 § 1 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och som kan avläggas som fristående examina uppräknas i bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 12 december 2006 om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (1170/2006).

Helsingfors den 18 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Jorma Ahola

Bilaga

EXAMINA ENLIGT 13 § 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING
DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE
Yrkesexamen Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom
SPRÅKVETENSKAPER
Yrkesexamen Yrkesexamen för kontakttolk
ÖVRIG UTBILDNING INOM DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
Yrkesexamen Yrkesexamen för kyrkvaktmästare
KULTUR
HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI
Yrkesexamen Yrkesexamen för vapensmedsgesäll
Yrkesexamen för silversmed
Yrkesexamen för gravör
Yrkesexamen för keramikgesäll
Yrkesexamen för stenhuggargesäll
Yrkesexamen för förgyllare
Yrkesexamen för guldsmed
Yrkesexamen för hantverkare
Yrkesexamen för glasblåsargesäll
Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering
Yrkesexamen för målare
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik)
Yrkesexamen för modellbyggargesäll
Yrkesexamen inom snickeribranschen
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik)
Yrkesexamen för restaureringsgesäll
Yrkesexamen för instruktör i romkultur
Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll
Yrkesexamen för smedsgesäll
Yrkesexamen inom inredningsbranschen
(gemensam med övrig utbildning inom teknik
och kommunikation)
Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll
Yrkesexamen inom textilbranschen
(gemensam med textil- och beklädnadsteknik)
Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen
(gemensam med textil- och beklädnadsteknik)
Yrkesexamen för båtbyggare
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik)
Yrkesexamen för tapetserare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare
Specialyrkesexamen för silversmedsmästare
Specialyrkesexamen för gravörmästare
Specialyrkesexamen för keramikmästare
Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare
Specialyrkesexamen för förgyllare
Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare
Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare
Specialyrkesexamen för målarmästare
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik)
Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare
Specialyrkesexamen inom snickeribranschen
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik)
Specialyrkesexamen för restaureringsmästare
Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur
Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare
Specialyrkesexamen för smedsmästare
Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen
(gemensam med övrig utbildning inom teknik och kommunikation)
Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare
Specialyrkesexamen inom textilbranschen
(gemensam med textil- och beklädnadsteknik)
Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen
(gemensam med textil- och beklädnadsteknik)
Specialyrkesexamen för båtmästare
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik)
Specialyrkesexamen för tapetserarmästare
MEDIEKULTUR OCH INFORMATIONSVETENSKAPER
Yrkesexamen Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst
Yrkesexamen för fotograf
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation
Specialyrkesexamen för fotograf
TEATER OCH DANS
Yrkesexamen Yrkesexamen inom teaterbranschen
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom teaterbranschen
MUSIK
Yrkesexamen Yrkesexamen för producent inom rytmmusik
DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET
FÖRETAGSEKONOMI OCH HANDEL
Yrkesexamen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen
Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning
Yrkesexamen inom fastighetsförmedling
Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
Yrkesexamen i försäljning
Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen
Yrkesexamen för sekreterare
Yrkesexamen i ekonomiförvaltning
Yrkesexamen inom tullbranschen
Yrkesexamen inom utrikeshandeln
Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster
Yrkesexamen för expeditionsvakt
Yrkesexamen för företagare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i ledarskap
Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln
Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning
Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln
Specialyrkesexamen för informationsförmedling och
logistiska tjänster
Specialyrkesexamen i företagsledningSpecialyrkesexamen för företagsrådgivare
DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET
DATABEHANDLING
Yrkesexamen Yrkesexamen i databehandling
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i databehandling
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
ARKITEKTUR OCH BYGGNAD
Yrkesexamen Yrkesexamen för yrkesdykare
(en del av examen utgörs av examen för lättdykare)
Yrkesexamen för ventilationsmontör
Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem
Yrkesexamen för fjärrvärmemontör
Yrkesexamen för fastighetsskötare
Yrkesexamen för kylmontör
Yrkesexamen för golvläggare
Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör
Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
Yrkesexamen för rörmontör
Yrkesexamen i byggproduktion
Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter
Yrkesexamen i husbyggnad
Yrkesexamen för teknisk isolerare
Yrkesexamen för planeringsassistent
Yrkesexamen för rörmontör inom industrin
Yrkesexamen inom vattenförsörjning
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för ventilationsmontör
Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör
Specialyrkesexamen för fastighetsskötare
Specialyrkesexamen för kylmästare
Specialyrkesexamen för golvmästare
Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen
Specialyrkesexamen för rörmontör
Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom
byggnadsbranschen
Specialyrkesexamen i husbyggnad
MASKIN-, METALL- OCH ENERGIBRANSCHEN
Yrkesexamen Yrkesexamen för hissmontör
Yrkesexamen för svetsare
Yrkesexamen inom gruvbranschen
Yrkesexamen för maskinmontör
Yrkesexamen för verkstadsmekaniker
Yrkesexamen för skeppsbyggare/fartygsbyggare
Yrkesexamen i plåtteknik
Yrkesexamen i metallförädling
Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare
Yrkesexamen för verktygstillverkare
Yrkesexamen för avgjutare
Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för svetsarmästare
Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare
Specialyrkesexamen för verkstadsmästare
Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare
Specialyrkesexamen för byggnadsplåtlagarmästare
Specialyrkesexamen för verktygsmästare
Specialyrkesexamen för avgjutarmästare
Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare
EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen för automationsmontör
Yrkesexamen för elektronikmontör
Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin
Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik
Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
Yrkesexamen för elmontör
Yrkesexamen för elverksmontör
Yrkesexamen för operatör vid kraftverk
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för automationsövermontör
Specialyrkesexamen för elektronikövermontör
Specialyrkesexamen för elverksövermontör
Specialyrkesexamen för elövermontör
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen för datormontör
Yrkesexamen för datakommunikationsmontör
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för datorövermontör
Specialyrkesexamen för övermontör inom datakommunikation
GRAFISK TEKNIK OCH MEDIETEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen för digital tryckare
Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia
Yrkesexamen för bokbindare
Yrkesexamen för tryckare
Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för faktor
Specialyrkesexamen för bokbindarmästare
Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare
Specialyrkesexamen för tryckarmästare
Specialyrkesexamen för rotationsmästare
Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare
LIVSMEDELSBRANSCHEN OCH BIOTEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen för livsmedelsförädlare
Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin
Yrkesexamen för konditor
Yrkesexamen inom bageriindustrin
Yrkesexamen för bagare
Yrkesexamen för köttförädlare
Yrkesexamen inom köttindustrin
Yrkesexamen för mjölkförädlare
Yrkesexamen inom meijeriindustrin
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik
Specialyrkesexamen för konditormästare
Specialyrkesexamen för bagarmästare
PROCESS-, KEMI- OCH MATERIALTEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen inom kemisk industri
Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare
Yrkesexamen för målare (gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen inom gummibranschen
Yrkesexamen i glaskeramik
Yrkesexamen inom skivbranschen
Yrkesexamen för plastmekaniker
Yrkesexamen inom pappersindustrin
Yrkesexamen inom snickeribranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen inom sågbranschen
Yrkesexamen för industriytbehandlare
Yrkesexamen för båtbyggare (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom kemisk industri
Specialyrkesexamen för skivmästare
Specialyrkesexamen för målarmästare (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen i plastteknik
Specialyrkesexamen inom pappersindustrin
Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare
Specialyrkesexamen inom snickeribranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen för sågmästare
Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med hantverk och konstindustri)
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSTEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen inom skobranschen
Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen
Yrkesexamen för läderberedare
Yrkesexamen inom textilbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen för körsnär
Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom skobranschen
Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare
Specialyrkesexamen för läderberedarmästare
Specialyrkesexamen inom textilbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen för körsnärsmästare
Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
FORDONS- OCH TRANSPORTTEKNIK
Yrkesexamen Yrkesexamen för fordonskranförare
Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker
Yrkesexamen för billackerare
Yrkesexamen för bilförsäljare
Yrkesexamen för bilelmekaniker
Yrkesexamen för personbilsmekaniker
Yrkesexamen inom lasthantering
Yrkesexamen för flygfältsservice
Yrkesexamen för busschaufför
Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör
Yrkesexamen i biltransport av trävaror
Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör
Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker
Yrkesexamen för reservdelsförsäljare
Yrkesexamen inom lagerbranschen
Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för körplanerare
Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen
Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen
Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare
Specialyrkesexamen för billackerarmästare
Specialyrkesexamen för bilmekaniker
Specialyrkesexamen inom lasthantering
Specialyrkesexamen inom lagerbranschen
ÖVRIG UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Yrkesexamen Yrkesexamen för stenarbetare
Yrkesexamen inom underhåll (gemensam för olika industribranscher)
Yrkesexamen för låssmed
Yrkesexamen för sotare
Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel
Yrkesexamen inom inredningsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen för väktare
Yrkesexamen i miljövård
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom underhåll
Specialyrkesexamen för låssmedsmästare
Specialyrkesexamen för sotarmästare
Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen i teknik
Specialyrkesexamen för produktutvecklare
Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt
NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
LANTBRUK
Yrkesexamen Yrkesexamen för hästtränare
Yrkesexamen för kreaturskötsel
Yrkesexamen för hovslagare
Yrkesexamen i naturenlig produktion
Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör
Yrkesexamen för biodlare
Yrkesexamen för ridlärare
Yrkesexamen för seminolog
Yrkesexamen för odlare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden
Specialyrkesexamen för ridlärare
Specialyrkesexamen för stallmästare
Specialyrkesexamen för farmarmästare
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Yrkesexamen Yrkesexamen för arborist
Yrkesexamen för florist
Yrkesexamen för parkträdgårdsmästare
Yrkesexamen inom vinproduktion
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för floristmästare
Specialyrkesexamen för parkmästare
Specialyrkesexamen för plantskolemästare
FISKERI
Yrkesexamen Yrkesexamen för fiskförädlare
Yrkesexamen för fiskodlare
Yrkesexamen för fiskeguide
SKOGSBRUK
Yrkesexamen Yrkesexamen inom bioenergibranschen
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare)
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare
Specialyrkesexamen för skogsmästare
NATUR- OCH MILJÖOMRÅDET
Yrkesexamen Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide
Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter
Yrkesexamen inom renhushållning
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk
Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen
Specialyrkesexamen för viltmästare
ÖVRIG UTBILDNING INOM NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
Yrkesexamen Yrkesexamen för djurskötare
Yrkesexamen för skötare av golfbana
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golfbanemästare
Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur
Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden
SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
SOCIALOMRÅDET
Yrkesexamen Yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
Yrkesexamen för skolgångsbiträde
Yrkesexamen för familjedagvårdare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde
HÄLSOOMRÅDET
Yrkesexamen Yrkesexamen i fotvård
Yrkesexamen för obduktionspreparator
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för gipsningsmästare
Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård
SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET (GEMENSAMMA PROGRAM)
Yrkesexamen Yrkesexamen inom handikappområdet
Yrkesexamen i arbete bland missbrukare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom handikappområdet
Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
Specialyrkesexamen i äldreomsorg
REHABILITERING OCH IDROTT
Yrkesexamen Yrkesexamen för massör
Yrkesexamen i idrott
Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare
Yrkesexamen för tränare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för massör
Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare
Specialyrkesexamen för tränare
TEKNISK HÄLSOSERVICE
Yrkesexamen Yrkesexamen för optisk slipare
Yrkesexamen för instrumentskötare
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för instrumentskötare
SKÖNHETSOMRÅDET
Yrkesexamen Yrkesexamen inom hårbranschen
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom hårbranschen
Specialyrkesexamen för kosmetolog
TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN
TURISM
Yrkesexamen Yrkesexamen i landsbygdsturism
Yrkesexamen i programtjänster för turister
Yrkesexamen för guide
Yrkesexamen inom resebyråbranschen
INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN
Yrkesexamen Yrkesexamen för hotellreceptionist
Yrkesexamen för restaurangkock
Yrkesexamen för kock i storhushåll
Yrkesexamen för servitör
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för barmästare
Specialyrkesexamen för dietkock
Specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen
Specialyrkesexamen för matmästare
HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE
Yrkesexamen Yrkesexamen inom hushållsservice
RENGÖRINGSSERVICE
Yrkesexamen Yrkesexamen för anstaltsvårdare
Yrkesexamen i textilvård
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för tvätteriteknik
Specialyrkesexamen för städtekniker
Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.