1/2008

Given i Helsingfors den 3 januari 2008

Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i upphovsrättsförordningen av den 21 april 1995 (574/1995) den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 1 §, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 2 § 1 mom., 2 § 1 mom. 2 punkten och den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 2 § 2 mom., den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 3 § samt 4 §, sådana de lyder i förordning 1036/2005, som följer:

1 §

Följande arkiv får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen (404/1961) framställa exemplar av material som är skyddat enligt nämnda lag och göra materialet tillgängligt för allmänheten:


2 §

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt nämnda lag och göra materialet tillgängligt för allmänheten:


2) biblioteken vid de universitet som avses i universitetslagen (645/1997),


Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt nämnda lag och göra materialet tillgängligt för allmänheten:


3 §

Följande museer får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt nämnda lag och göra materialet tillgängligt för allmänheten:


4 §

Följande inrättningar får på de sätt som avses i 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt nämnda lag och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007),

2) Nationella audiovisuella arkivet, och

3) allmänna kommunala bibliotek som avses i bibliotekslagen (904/1998).


Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008.

Helsingfors den 3 januari 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.