1492/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i befolkningsdataförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i befolkningsdataförordningen av den 22 oktober 1993 (886/1993) 4 § 1 mom. 12 punkten, sådan den lyder i förordning 1064/1999, som följer:

4 §
Uppgifter om finska medborgare

Om finska medborgare registreras i befolkningsdatasystemet förutom personbeteckningen


12) tidpunkten för när intressebevakning inleds och upphör eller en begränsning av handlingsbehörighet eller en intressebevakningsfullmakt träder i kraft och upphör, uppgifter om huruvida en persons handlingsbehörighet är begränsad eller om ett intressebevakningsuppdrag eller ett uppdrag i en intressebevakningsfullmakt delas, namn på och personbeteckning eller födelsedatum för intressebevakaren eller fullmäktigen och tidpunkten för när intressebevakarens eller fullmäktigens uppdrag inleds och upphör,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.