1491/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 1 § 14 punkten, 2 §, 8 § 1 mom. 3 och 6 punkten samt 9 § 1 mom,

av dem 2 § sådan den lyder i förordning 676/2007, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör


14) statsrådets arkiv och registratorskontor samt annan informationstjänst,


2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Destia Holding Oy, Edita Abp, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy Ab, Elisa Abp, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Itella Abp, Kemijoki Oy, Kemira Oyj, Labtium Oy, Metso Abp, Motiva Oy, Neste Oil Abp, OMX AB (publ), Outokumpu Oyj, Patria Abp, Ab Myntverket i Finland, Raskone Oy, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Santapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Posten Finland Abp, Finska centralen för utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, TeliaSonera AB, Vapo Oy, och VR-Group Ab.

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är


3) för chefen för statsrådets EU-sekretariat, biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat och chefen för ekonomiska rådets sekretariat högre högskoleexamen,


6) för chefen för informationstjänsten, finansråd, konsultativa tjänstemän, dataadministrationschefen, personalutvecklingschefen, informationschefen, biträdande informationschefer, specialsakkunniga, ledande terminologen, ledande informationsexperter, koordinatorn för kriskommunikation, lägesbildskoordinatorn, specialsakkunniga i EU-ärenden och EU-informatören högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, samt


9 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, direktörer, avdelningschefer, regeringsråd, finansråd, konsultativa tjänstemän, lagstiftningsråd och regeringssekreterare gäller vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet, biträdande chefen för EU-sekretariatet och chefen för ekonomiska rådets sekretariat utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2007

Statsminister
Matti Vanhanen

Understatssekreterare
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.