1488/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Bratislava den 14 maj 2007 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information, som godkänts av riksdagen den 13 november 2007 och godkänts av republikens president den 23 november 2007 samt beträffande vilken Republiken Slovakiens regering har anmält godkännandet till Republiken Finlands regering den 18 maj 2007 och Republiken Finlands regering till Republiken Slovakiens regering den 28 november 2007, träder i kraft den 1 januari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 23 november 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information (1052/2007) träder i kraft den 1 januari 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 117/2007)

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.