1471/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § 2 mom. i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994), sådant det lyder i lag 624/2004:

1 §

Finskspråkiga flyttningsanmälningar som har gjorts till en riksomfattande servicetelefon för flyttningsanmälningar tas emot vid magistraten i Lappland. Dessutom tas anmälningar emot vid magistraten i Helsingfors och magistraten i Tammerfors.

Svenskspråkiga flyttningsanmälningar som har gjorts till en riksomfattande servicetelefon för flyttningsanmälningar tas emot vid magistraten i Vasa. Dessutom kan anmälningar tas emot vid magistraten i Helsingfors och i Lappland samt vid magistraten i Tammerfors.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning (1134/2006) av den 4 december 2006 om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet.

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.