1457/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 1 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1266/1995, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller civiltjänstlagen (1446/2007) betalas till hans anhöriga militärunderstöd samt till den värnpliktige bostadsunderstöd och räntorna på studielån i form av militärunderstöd så som föreskrivs nedan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007
AjUB 9/2007
RSv 132/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronbeg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.