1453/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 39 § i språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) 39 § 2 mom. som följer:

39 §
Försvarsmaktens truppförband och kommandospråket

Bestämmelser om värnpliktigas rätt att bli förordnade till ett truppförband vars undervisningsspråk är hans modersmål, finska eller svenska, finns i värnpliktslagen (1438/2007). Bestämmelser om finskspråkiga och svenskspråkiga civiltjänstgörares rätt att fullgöra civiltjänsten på sitt modersmål finns i civiltjänstlagen (1446/2007).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007
AjUB 9/2007
RSv 132/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.