1411/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 1 mars 2001 om yrkesinriktade grundexamina (216/2001) bilagan, sådan den lyder i förordning 606/2006, som följer:

Bilaga
YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA
Examen
Utbildningsprogram/kompetensområdet Examensbenämning
DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
Grundexamen i teckenspråkshandledning 10101 Teckenspråkshandledare
8619 Up för teckenspråkshandledning
Grundexamen i barn- och familjearbete 10102 Barnledare
8620 Up för barn- och familjearbete
Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion 10103 Ungdoms- och fritidsinstruktör
8622 Up för ungdoms- och fritidsinstruktion
KULTUR
Grundexamen inom hantverk och konstindustri 10091 Artesan
8611 Up för planering och tillverkning av föremål
8612 Up för planering och tillverkning av textil och beklädnad
8613 Up för miljöplanering och -byggande
Grundexamen i audiovisuell kommunikation 10092 Medieassistent
8614 Up för audiovisuell kommunikation
Grundexamen i visuell framställning
8615 Up för visuell framställning 10117 Bildartesan
Grundexamen i dans 10093 Dansare
8616 Up för dansare
Grundexamen i musik
8617 Up för musiker 10118 Musiker
8618 Up för instrumentreparation och musikteknologi 10098 Musikteknolog
10099 Pianostämmare
Grundexamen inom cirkusbranschen
8629 Up för cirkusbranschen 10123 Cirkusartist
DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET
Grundexamen inom företagsekonomi 10059 Merkonom
8567 Up för kundbetjäning och marknadsföring
8565 Up för informations- och bibliotekstjänst
8564 Up för ekonomiförvaltning
8566 Up för kontorsservice och dataförvaltning
DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET
Grundexamen i databehandling 10060 Datanom
8563 Up för IT-service och marknadsföring
8562 Up för utveckling av datasystem
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Grundexamen inom skobranschen 10009 Skomakare
8520 Up för sko- och läderbranschen
Grundexamen inom textilbranschen 10010 Textiltillverkare
8521 Up för textilteknik
Grundexamen inom beklädnadsbranschen
8517 Up för modistbranschen 10011 Modist
8516 Up för klädsömnad 10012 Klädsömmare
8518 Up för pälsbranschen 10013 Körsnär
8519 Up för skräddararbete 10014 Skräddare
Grundexamen i grafisk kommunikation 10087 Assistent inom grafisk produktion
8593 Up för layout
8594 Up för tryckeriteknik
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
8523 Up för automationsteknik och underhåll 10015 Automationsmontör
10016 Underhållsmontör
8522 Up för gjutningsteknik 10017 Avgjutare
10018 Gjutmodelltillverkare
8524 Up för tillverkningsteknik 10019 Finmekaniker
10020 Maskinmontör
10021 Verkstadsmekaniker
10022 Plåtslagare-svetsare
10023 Verktygstillverkare
Grundexamen inom husteknik
8501 Up för fastighetsskötsel 10001 Fastighetsskötare
8595 Up för VVS-montering 10002 VVS-montör
8503 Up för teknisk isolering 10003 Teknisk isolerare
Grundexamen inom bilbranschen
8530 Up för bilplåtslagning 10024 Bilplåtslagare
8529 Up för billackering 10025 Billackerare
8528 Up för bilförsäljning 10026 Bilförsäljare
8531 Up för bilteknik 10027 Fordonsmekaniker
8532 Up för reservdelsförsäljning 10028 Reservdelsförsäljare
8632 Up för reparation av motordrivna småmaskiner 10126 Småmaskinsreparatör
Grundexamen i flygplansmekanik 10029 Flygplansmekaniker
8525 Up för flygplansmekanik
Grundexamen i flygledning 10109 Flygledare
8623 Up för flygledning
Grundexamen i logistik
8526 Up för transportservice 10030 Chaufför
10119 Busschaufför
10120 Kombinationsfordonsförare
8627 Up för flygplatsservice 10121 Flygplatsarbetare
8596 Up för lagerservice 10031 Lagerförvaltare
Grundexamen inom elbranschen
8523 Up för automationsteknik och underhåll 10015 Automationsmontör
8597 Up för elektronik och datakommunikationsteknik 10110 Elektronikmontör
8534 Up för el- och energiteknik 10111 Elmontör
Grundexamen inom byggnadsbranschen
8598 Up för jordbyggnad 10004 Schaktare
8599 Up för schaktningsmaskintransport 10005 Schaktningsmaskinförare
8600 Up för husbyggnad 10006 Husbyggare
Grundexamen inom lantmäteribranschen 10007 Kartläggare
8507 Up för lantmäteriteknik
Grundexamen inom träbranschen
8537 Up för skivindustrin 10033 Skivprocesskötare
8538 Up för snickare 10034 Snickare
8539 Up för sågindustrin 10035 Sågprocesskötare
Grundexamen i båtbyggnad 10036 Båtbyggare
8535 Up för båtbyggnad
Grundexamen inom tapetsering och inredning
8536 Up för tapetsering 10037 Tapetserare
8628 Up för inredning 10122 Inredare
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
8541 Up för målningsbranschen 10038 Golvläggare
10039 Målare
8601 Up för ytbehandling inom träindustrin 10040 Ytbehandlare
8540 Up för industriytbehandling 10041 Korrosionsskyddsmålare
10040 Ytbehandlare
Grundexamen i kemisk teknik 10042 Processkötare
8544 Up för kemisk teknik
8543 Up för bioteknik
Grundexamen inom laboratoriebranschen 10043 Laborant
8545 Up för laboratoriebranschen
Grundexamen inom pappersindustrin
8546 Up för massatillverkning 10044 Pappersprocesskötare
8547 Up för pappers- och kartongtillverkning 10044 Pappersprocesskötare
8548 Up för pappersförädling 10045 Pappersförädlare
Grundexamen inom livsmedelsbranschen
8550 Up för livsmedelsteknologi 10046 Livsmedelstillverkare
8549 Up för bageribranschen 10047 Bagare-konditor
8552 Up för köttbranschen 10048 Charkuterist
8551 Up för mejeribranschen 10049 Mejerist
Grundexamen i sjöfart
8553 Up för däcks- och maskinreparationer 10050 Reparatör
8602 Up för eldrift 10051 Fartygselektriker
8603 Up för maskinbefäl 10052 Vakthavande maskinmästare
8554 Up för däcksbefäl 10053 Vakthavande styrman
Grundexamen i ur- och mikromekanik
8561 Up för urbranschen 10054 Urmakare
8560 Up för mikromekanik 10055 Mikromekaniker
Grundexamen i plast- och gummiteknik
8558 Up för gummiteknik 10056 Gummiprodukttillverkare
8559 Up för plastteknik 10057 Plastprodukttillverkare
Grundexamen för planeringsassistent 10058 Planeringsassistent
8557 Up för teknisk planering
Grundexamen inom säkerhetsbranschen 10088 Säkerhetsvakt
8604 Up för säkerhetsbranschen
NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
Grundexamen inom lantbruksbranschen
8580 Up för lantbruk 10104 Landsbygdsföretagare
8630 Up för lantbruksteknologi 10104 Landsbygdsföretagare
8581 Up för hästhushållning 10075 Hästskötare
10076 Ridinstruktör
8582 Up för pälsdjursuppfödning 10077 Pälsdjursuppfödare
8631 Up för djurskötsel 10124 Djurskötare
Grundexamen i trädgårdsskötsel 10078 Trädgårdsmästare
8583 Up för trädgårdsproduktion
8584 Up för grönsektorn
8585 Up för blomster- och trädgårdshandel
Grundexamen i fiskeri
8586 Up för fiskeri 10105 Fiskförädlare
10106 Fiskodlare
10107 Fiskare
10108 Fiskeinstruktör
Grundexamen inom skogsbranschen
8587 Up för skogsbruk 10127 Skogsarbetare-skogsserviceproducent
8588 Up för körning av skogsmaskiner 10081 Skogsmaskinsförare
8633 Up för montering av skogsmaskiner 10128 Skogsmaskinsmontör
Grundexamen i natur och miljö
8590 Up för miljö 10083 Miljövårdare
8591 Up för natur 10084 Naturföretagare
8592 Up för renskötsel och naturbruk 10085 Företagare inom renskötsel
10086 Naturbruksföretagare
SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 10008 Närvårdare
8508 Up för akutvård
8608 Up för rehabilitering
8509 Up för vård och fostran av barn och unga
8510 Up för mentalhälsoarbete och missbrukarvård
8511 Up för sjukvård och omsorg
8512 Up för mun- och tandvård
8513 Up för handikappomsorg
8514 Up för äldreomsorg
8515 Up för kundbetjäning och informationshantering
Grundexamen i tandteknik 10089 Tandlaborant
8609 Up för tandteknik
Grundexamen inom läkemedelsbranschen 10090 Farmanom
8610 Up för läkemedelsbranschen
8625 Up för apoteksbranschen 10115 Läkemedelstekniker
Grundexamen inom hårbranschen 10072 Frisör
8578 Up för frisör
Grundexamen inom skönhetsbranschen 10073 Kosmetolog
8579 Up för kosmetolog
Grundexamen i idrott 10112 Idrottsledare
8621 Up för idrottsinstruktion
TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN
Grundexamen i turism
8568 Up för programservice inom turism 10061 Producent av resetjänster
8605 Up för försäljnings- o. rådgivningstjänster inom turism 10062 Turisttjänsteman
Grundexamen inom cateringsbranschen
8570 Up för matservice och kundbetjäning 10063 Serviceansvarig
8571 Up för matproduktion i storhushåll 10064 Kock i storhushåll
Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen
8572 Up för hotellservice 10065 Receptionist
8573 Up för matproduktion i restaurang 10066 Restaurangkock
8574 Up för restaurangservice 10067 Servitör
Grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice
8606 Up för huslig ekonomi 10068 Företagare i huslig
8607 Up för konsumentservice 10069 Produktrådgivare
Grundexamen i rengöringsservice
8576 Up för städbranschen 10070 Lokalvårdare
8577 Up för textilvård 10071 Textilvårdare

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Studerande som innan denna förordning träder i kraft har antagits till utbildning inom utbildningsprogrammet för skogsbruk för grundexamen inom skogsbranschen enligt de grunder för läroplanen som utbildningsstyrelsen med stöd av 13 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) fastställt, kan sedan de avlagt examen använda den examensbenämning som anges i denna förordning.

Helsingfors den 20 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Mika Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.