1373/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Ställning och uppgifter

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är en statlig läroanstalt som hör till justitieministeriets förvaltningsområde och som lyder under Brottspåföljdsverket. Utbildningscentralen har till uppgift att ordna sådan utbildning som leder till examen och yrkesinriktad tilläggsutbildning på brottspåföljdsområdet samt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet inom sitt eget område.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 89/2007
LaUB 6/2007
RSv 62/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.