1367/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som avses i 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 58 § i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan denna paragraf lyder i lag 1359/2007, som följer:

1 §

En medlemsanstalt som avses i 30 b § 3 mom i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) ska för varje kalenderår, senast den 30 juni följande år, till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund redovisa den avgift som avses i 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring.

2 §

Medlemsanstalten ska betala förskott till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund på den avgift som avses i 1 § den första vardagen i januari, april, juli och oktober varje år så, att de två första posterna som betalas vardera uppgår till en tredjedel och de två sista posterna vardera till en sjättedel av det av förbundet på förhand uppskattade avgiftsbeloppet för hela året. Det betalda förskottet beaktas då varje medlemsanstalts slutliga avgift fastställs.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 21 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.