1353/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1301/2002) 14 § och

ändras 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen, sådant det lyder i lag 1366/2003, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagens 12, 13 och 15 § träder i kraft den 1 januari 2004. Lagens 24 och 24 a―24 d § träder i kraft den 1 januari 2009.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 86/2007
ShUB 26/2007
RSv 127/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.