1326/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 3 § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 3 § 10 punkten, sådan den lyder i lag 624/2007, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) småskalig elproduktion en elproduktionsanläggning eller en helhet som utgörs av flera elproduktionsanläggningar och som har en effekt på högst två megavoltamperer,Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

RP 116/2007
EkUB 9/2007
RSv 116/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.